Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
Bedevaartsliederen ter ere van O.L. Vrouw van Marialoop
Marialoop

O, Onze Vrouwe,
Red mij uit de klauwen
Van dit verwild en woeste dier.
En een kapelle
zal ik doen stellen
Tot uwe meerdere eer alhier.

Refrein:
Moeder van liefde,
Zo bad en zuchtte
Ene heer die vluchtte
Terwijl de wolf hem achternaliep,
Hier in de wouden,
Die heer dan bouwde
De bidplaats die u hier staande ziet.

En zo de mensen geslaen met wensen,
Komt elk getroost in zijn nood.
Om U te danken
Met vrome klanken
U, Lieve Vrouw van Marialoop

O, Moeder Gods, dit oord
waar rust en vre bekoort,
doet ons naar U verlangen.
Gij stilt hier alle nood
met Jezus op uw schoot,
Gij wilt ons hier ontvangen !

Refrein:
Ja, wees gegroet,
Maria zoet,
Maria, onze Moeder.

Gij Moeder zit daar schoon
en rustig op uw troon,
Uw handen vol genaden.
Van 't Kindje dat Gij draagt
krijgt G'alles wat Gij vraagt
voor ons, die tot U naadren.

Daar rees uit dankbaarheid
U, Moeder toegewijd,
het heiligdom van heden.
Van heind' en ver, vol hoop,
komt men naar Marialoop
met zangen en gebeden.

Lijk 't Goddelijk Kind voorheen
zich onder zoet geween
op Uwe schoot liet douwen;
zo komen wij tot U
om rust en vrede nu
verhoor ons groot betrouwen !
bedevaartliederen