Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
1443
Een kapel in de heerlijkheid Marialoop vermeld in het renteboek van Gruuthuse 
1550
Jan de Beer laat de Marialoop kapel bouwen
1560
Vermelding Maerloop in een staat van het bisdom Doornik
1575
De vroegste ons bekende vermelding van een "hernemuelene"
1614
Oudste gekende vermelding van de Vijfstraat
12 april 1619
In de kapel van Marialoop wordt  het altaar geconsacreerd
1623
Vermelding van de jaarlijkse gebedstocht naar de kapel als de belangrijkste processie in de dekenij.
19 april 1637
Overlijden van Nicolaas De Schietere, heer van Maerloope
1665
Kapel verheerlijkt met een "kloksken" van 32 kilo door Gaspar De Beer
06 juli 1732
Baljuw Emmanuel De Ronghe doodgeschoten in de Drongensveldweg
1735-1737
Kapel van Marialoop volledig vernieuwd met o.m. een sacristie en nieuw meubilair
06 oktober 1799
Kapel als nationaal goed openbaar verkocht aan een burger uit Brugge
15 februari 1800
Kapel afgekocht door Ignatius Danneels en Pieter Bekaert
1832
Kapel wordt opengesteld voor erediensten op zon- en feestdagen
1834
Marialoop gerangschikt onder het (nieuw) bisdom Brugge
1834-1835
Bouw pastorij
december 1835
Eerste pastoor te Marialoop, E.H. Dujardin
01 januari 1836
Kapel tot "annexe" verheven
11 april 1837
Eerste steenlegging, ten zuiden van de kapel wordt een laat-classicistische kerk opgetrokken
24 september 1838
Kerk geconsacreerd door Z.H. Boussen, bisschop van Brugge
19 januari 1839
Marialoop wordt een zelfstandige parochie
1845
Een leer- en werkhuis opgericht, op initiatief van pastoor Petrus Declercq
1846
Bouwjaar orgel door Leo Lovaert, gift van Leonard Anthone Loncke die ook een deel van de  bouwgrond voor de kerk had geschonken
28 juli 1853
Kerk toegewijd aan O.L.Vrouw Visitatie
1856
Eduard Smeulders, Diest, laat langs de Duivelsputbeek een watermolen bouwen, afgebroken in 1931
1863-1865
Bouwen van een schoollokaal met onderwijzerswoning en afhankelijkheden
1871-1872
Aanleg Marialoopsteenweg ter verbinding met het centrum van Meulebeke
1879-1880
Aanleg Steenovenstraat als verbinding tussen Tielt en Oostrozebeke over het gehucht Marialoop
1881
Op initiatief van pastoor Aernoudt wordt een vrije meisjesschool te Marialoop opgericht
1883
Plaatsen openbare verlichting te Marialoop - 3 olielantaarns
1906
Kapel brandt af
02 oktober 1908
Inwijding herbouwde kapel
18 oktober 1918
Zware gevechten bij Marialoop
1930
Recordaantal huwelijken ingezegend te Marialoop, namelijk 25
1931
Herstelling van het kerkorgel door J. Anneesens (Menen)
1942
Het grondgebied van Oostrozebeke dat tot de parochie Marialoop behoort wordt overgeheveld naar de nieuw opgerichte parochie De Ginste
1943
Inrichting treinhalte Marialoop
1944
Stuk grondgebied parochie St Amandus bij Marialoop gevoegd
1956
Een stukje Marialoop wordt overgeheveld naar de nieuwe parochie "De Paanders"
1960
Herstelling aan het orgel door de firma Loncke (Esen)
1963
Voormalige gemeenteschool in Marialoop wordt afgebroken
1965
Mariabeeld wordt gestolen
1966
Kopie Mariabeeld geplaatst
1971
Aanleg v/e nieuwe parking bij de kerk van Marialoop
1975
Fusie vrije meisjesschool van Marialoop met de St Amandusschool
1979
Renovatie van de toren van de kerk
1992
Herstelling aan het orgel door M. Loncke
17 - 18 oktober 2008
Le Combat de Marialoop, evocatie
23 februari 2012
Monument WO 1 afgebroken, vernieuwd, en verplaatst
tijdstabel
Gebeurtenissen  in "Maerloope"-"Marialoop" doorheen de tijd
Marialoop