Welkom in het verhaal van een parochie toen en nu ...
Marialoop

Overlijdens 1847: 

0-1 jaar:     11

1-2 jaar:      6

2-5 jaar:      5

6-10 jaar:    5

11-15 jaar:  2

16-20 jaar:  8

21-30 jaar:  6

31-40 jaar:  8

41-50 jaar: 10

51-60 jaar:  7

61-70 jaar: 12

71-75 jaar:  4

75 tot ...:   1
            ----------
totaal:      85

Overlijdens 1845: 
      
0-1 jaar:     16

1-2 jaar:       4

2-5 jaar:       6

6-10 jaar:     5

11-15 jaar:   1

16-20 jaar:   6

21-30 jaar:   3

31-40 jaar: 11   

41-50 jaar:   4

51-60 jaar:   3

61-70 jaar:   7

71-75 jaar:   1

75 tot ...:    8
            ----------
totaal:      71

Marialoop is een parochie van 8760 Meulebeke

www.meulebeke.be
Overlijdens 1845
per maand:
                          
januari:      13

februari:      3

maart:        4

april:          9

mei:           6

juni:           7

juli:            7

augustus:    3

september: 2

oktober:     7

november:  8

december:  2De hongersnood 1845-1850

De aardappelcrisis veroorzaakte in Vlaanderen eveneens een laatste hongersnood van de'oude stijl'. In 1845 ging bijna 90% van de aardappeloogst verloren.
In 1846 kwam daarbij een gedeeltelijke mislukking van de rogge- en tarweoogsten, de belangrijkste broodgranen.
In de winter van 1846-1847 was maar de helft van de benodigde etenswaren voorradig in het land, wat leidde tot een scherpe crisissituatie.
In diverse steden braken in het voorjaar van 1847 broodrellen uit.
De situatie werd vooral kritiek in de Oost- en West-Vlaanderen, meer bepaald in de dichtbevolkte textielregio's.
De hongercrisis werd dan ook bekend als la misère des Flandres.
Een extreme versnippering van het landbouwareaal en het uitsterven van de aloude manuele linnennijverheid had vele tienduizenden gezinnen op de rand
van de bedelstaf gebracht.
Verzwakking en de gevoeligheid voor ziektes zoals tyfus en diarree stuwden de sterftecijfers in sommige regio's omhoog met 50% tot 100%.
Vooral de provincies Oost- en West-Vlaanderen deelden in de klappen met een nooit geziene toename van armoede.

De winter van 1844-45 was uitermate streng geweest.
Zo vroor die winter b.v. in Wetteren de Schelde drie keer volledig toe: van 6 december 1844 tot 1 januari 1845, van 11 tot 26 februari en nog eens van
5 tot 21 maart.

Er was grote schade aan de wintergewassen, vnl. rogge en tarwe. Om die schade te compenseren, pootten de boeren in 1845 meer aardappelen.
Maar een lading pootaardappelen uit de V.S.A., die in Oostende gelost werd, was besmet met een tot dan onbekende aardappelziekte.
De bladeren verschroeiden en werden zwart, de knollen rotten in de grond. De ziekte blijft tot 1856 woeden, zij het minder intens dan in de eerste jaren.
In 1846, het is droog en warm van maart tot in augustus, mislukt ook nog eens de oogst van graan- en meelgewassen.
Het was de laatste hongersnood in Vlaanderen die niet door oorlogen werd veroorzaakt. De verzwakte bevolking werd bovendien getroffen door epidemies
van tyfus en cholera.

In januari 1846 brak tyfus uit in Meulebeke. De eerste maanden van 1846 nam de ziekte steeds ernstiger vormen aan.
In maart 1847 brak de dysenterie uit.Overlijdens 1847
per maand:
                          
januari:         9

februari:       8

maart:        11

april:          15

mei:            9

juni:            6

juli:             8

augustus:    8

september:  4

oktober:      3

november:   2

december:   2Overlijdens 1846
per maand:
                          
januari:       7

februari:     10

maart:        8

april:           6

mei:           10

juni:           7

juli:            3

augustus:   4

september: 7

oktober:     3

november:  5

december:  9Overlijdens 1846: 

0-1 jaar:    14

1-2 jaar:      2

2-5 jaar:      7

6-10 jaar:     2

11-15 jaar:   2

16-20 jaar:   3

21-30 jaar:   4

31-40 jaar:  10

41-50 jaar:   9

51-60 jaar: 14

61-70 jaar:  6

71-75 jaar:  1

75 tot ...:   4
            ----------
totaal:       78

tyfus, typhus
Het Handelsblad 27-01-1847
Le Messager De Gand 18-02-1846
Het Handelsblad 16-11-1845
10 november 1845, overlijden van Onderpastoor De Clerck, Honger en Ziekte in Marialoop
Parochieregister Overlijden
Marialoop
Overlijdens 1848: 

0-1 jaar:      4

1-2 jaar:      -

2-5 jaar:      6

6-10 jaar:    4

11-15 jaar:  2

16-20 jaar:  3

21-30 jaar:  5

31-40 jaar:  5

41-50 jaar:  6

51-60 jaar:  3

61-70 jaar:  6

71-75 jaar:  -

75 tot ...:   2
            ----------
totaal:      48

Overlijdens 1848
per maand:
                          
januari:        5

februari:       7

maart:         5

april:           8

mei:            8

juni:            2

juli:             4

augustus:    3

september:  3

oktober:      0

november:   2

december:   1leeftijd 1 persoon niet vermeld
De grote landbouwcrisis 1845-1846, de stijgende voedsel en grondstofprijzen en
de tyfus en cholera epidemie (1846-1848) zorgen voor algemeen pauperisme.

Zo zijn er in 1847 in Meulebeke ongeveer 8500 inwoners waarvan 4000 armen !
Een gezin uitgelicht: Vroman - Fortier uit Marialoop (sectie Buysveld)

  dochter Coleta ° 1826 overlijdt 14 december 1844 (18j.)

  dochter Ludovica ° 1835 overlijdt 11 juni 1845 (10j.)

  zoon Franciscus ° 1838 overlijdt 13 juni 1845 (6j.)

  vader Ivo ° 1795 overlijdt 11 december 1846 in het gasthuis (51j.)

  dochter Melania ° 1845 overlijdt 1847 (17 maanden)

  dochter Rosalia ° 1842 overlijdt 12 maart 1848 (6 j.)


Parochieregister overlijdens.
Ludovica en Franciscus, zelfde pagina en na elkaar ingeschreven.
Overlijdens 1849: 

0-1 jaar:     10

1-2 jaar:      0

2-5 jaar:      1

6-10 jaar:    0

11-15 jaar:  5

16-20 jaar:  2

21-30 jaar:  0

31-40 jaar:  0

41-50 jaar:  0

51-60 jaar:  1

61-70 jaar:  3

71-75 jaar:  1

75 tot ...:   3
            ----------
totaal:      26Overlijdens 1849
per maand:
                          
januari:         2

februari:       1

maart:         6

april:           1

mei:            1

juni:            1

juli:             3

augustus:    2

september:  1

oktober:      3

november:   1

december:   4Overlijdens 1850
per maand:
                          
januari:         2

februari:       3

maart:         4

april:           3

mei:            8

juni:            6

juli:             3

augustus:    3

september:  5

oktober:      1

november:   3

december:   1Overlijdens 1850: 

0-1 jaar:      8

1-2 jaar:      5

2-5 jaar:      5

6-10 jaar:    6

11-15 jaar:  0

16-20 jaar:  1

21-30 jaar:  0

31-40 jaar:  2

41-50 jaar:  5

51-60 jaar:  1

61-70 jaar:  3

71-75 jaar:  0

75 tot ...:   2
            ----------
totaal:      42

leeftijd 4 personen niet vermeld
Vergelijkende tabel tussen geboorten en overlijdens Marialoop van 1839 tot en met 1855